• Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức - Phạm Kim ChiếnBài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức - Phạm Kim Chiến

  1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TỔ CHỨC Tổ chức là quá trình triển khai các kế hoạch (động từ tổ chức theo nghĩa rộng). Với tư cách một chức năng quản lý, tổ chức là quá trình sắp xếp nguồn lực con người và gắn liền với con người là các nguồn lực khác nhằm thực hiện thành công kế hoạch (động từ tổ chức theo nghĩa hẹp). Tro...

  pptx47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạchBài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  1. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH Khái niệm: Kế hoạch là tổng thể các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để đạt được mục tiêu cho một hệ thống nhất định sau một giai đoạn nhất định. Nội dung cơ bản của kế hoạch: Mục tiêu kế hoạch: Phải đạt được? Giải pháp kế hoạch: Phải làm gì và làm thế nào? Công cụ kế hoạch: Nguồn lực? Ai thực hiện? Thời gian...

  pptx45 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định - Phan kim ChiếnBài giảng Quản lý học - Bài 2: Ra quyết định - Phan kim Chiến

  1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ Khái niệm: Quyết định quản lý là phương án hợp lý nhất trong các phương án có thể để xử lý vấn đề theo mục tiêu và những điều kiện, môi trường của hệ thống trong hiện tại và tương lai. Đặc điểm: Là sản phẩm của hoạt động quản lý; Chủ thể là cá nhân hoặc tập thể; Phạm vi tác động rộng; Gắn liền...

  pptx28 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình về: Văn hóa với quản trị của tổ chứcBài thuyết trình về: Văn hóa với quản trị của tổ chức

  1. VĂN HÓA LÀ GÌ? “ Yếu tố cơ bản cho sức sống của một dân tộc, nó hợp những hoạt động sáng tạo của một dân tộc, những phương thức sản xuất và sở hữu, những của cải vật chất, những hình thái tổ chức, những tín ngưỡng và những đau thương, những sự việc đang làm và những giải trí, những ước mơ và khát vọng”. ( Theo ông Amadou M.Bow, nhuyên tổng gi...

  pptx31 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế - Thâm nhập thị trường nước ngoàiQuản trị kinh doanh quốc tế - Thâm nhập thị trường nước ngoài

  Gia nhập sớm Ưu điểm - Khả năng ưu thế trước đối thủ cạnh tranh và nắm bắt nhu cầu khách hàng, bằng cách thiết lập một thương hiệu mạnh. - Khả năng xây dựng doanh số bán hàng tại quốc gia đó và vượt qua đường cong kinh nghiệm của các đối thủ, mang lại cho người đi trước lợi thế chi phí.=> người đi trước cắt giảm chi phí thấp hơn, đẩy những người...

  pptx44 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Quản trị học - Chương 7: Tổ chứcBài giảng môn Quản trị học - Chương 7: Tổ chức

  I.Khái niệm và bản chất của chức năng tổ chức 1.Khái niệm -Chức năng tổ chức là việc lựa chọn những công việc, những bộ phận và giao cho mỗi bộ phận một người chỉ huy với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cần thiết để thực hiện mục tiêu của tổ chức đã vạch ra. I.Khái niệm và bản chất của chức năng tổ chức 1.Khái niệm 2.Bản chất -...

  pptx51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Những cơ sở của hành vi cá nhân - Trần Mạnh QuýBài thuyết trình Những cơ sở của hành vi cá nhân - Trần Mạnh Quý

  NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TUỔI TÁC Khi tuổi tác cao con người thường ít muốn nghỉ việc vì những sự lựa chọn nghề nghiệp, hệ số lương, lợi ích hưu trí hấp dẫn. GIỚI TÍNH Có hay không việc phụ nữ cũng làm việc giỏi như nam giới? Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong năng lực nói chung, năng lực lãnh đạo, trong hoạt động xã hội , học tập. TÌNH ...

  pptx40 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị công ty - Chương 3: Tài liệu nội bộ về quản trị công ty - Nguyễn Văn TuấnBài giảng Quản trị công ty - Chương 3: Tài liệu nội bộ về quản trị công ty - Nguyễn Văn Tuấn

  Điều lệ công ty – Khái quát Điều lệ công ty là tài liệu thành lập của một công ty. Không một công ty nào có thể thành lập mà không có điều lệ công ty. Bản điều lệ chứng tỏ sư hiện hữu của công ty, xác định cơ cấu và mục đích của công ty. Tài liệu này là nền tảng của hệ thống Quản trị công ty, đảm bảo việc bảo vệ và đối xử công bằng với các cổ đông...

  pptx26 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Bùi Quang XuânBài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Bùi Quang Xuân

  LÃNH ĐẠO Quá trình và hoạt động của người lãnh đạo Dựa vào một sức ảnh hưởng nào đó Chỉ huy, hướng dẫn người bị lãnh đạo Thực hiện MỤC TIÊU đã định. Người lãnh đạo có thể là cá nhân, hay tổ chức. Cách thức tác động đến ai đó để người đó thực hiện những gì bạn muốn. Làm gương cho nhân viên của mình thông qua mỗi hành vi, lời nói mà bạn ...

  pptx83 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMCBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC

  GÓC ĐỘ TRUYỀN THÔNG . Dựa vào sự thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của đối tượng trước và sau khi nhận thông điệp. Mức độ trung thành với SPDV được truyền thông. Quá trình thay đổi có thể dựa vào: quá trình nhận thức: nhận biết, hiểu, ưa chuộng, hành động mua, trung thành. GÓC ĐỘ KINH TẾ . Tiêu chí doanh thu và lợi nhuận: mức độ tăng...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0