• Bài giảng môn Quản trị học - Chương 7: Tổ chứcBài giảng môn Quản trị học - Chương 7: Tổ chức

  I.Khái niệm và bản chất của chức năng tổ chức 1.Khái niệm -Chức năng tổ chức là việc lựa chọn những công việc, những bộ phận và giao cho mỗi bộ phận một người chỉ huy với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cần thiết để thực hiện mục tiêu của tổ chức đã vạch ra. I.Khái niệm và bản chất của chức năng tổ chức 1.Khái niệm 2.Bản chất -...

  pptx51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Những cơ sở của hành vi cá nhân - Trần Mạnh QuýBài thuyết trình Những cơ sở của hành vi cá nhân - Trần Mạnh Quý

  NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TUỔI TÁC Khi tuổi tác cao con người thường ít muốn nghỉ việc vì những sự lựa chọn nghề nghiệp, hệ số lương, lợi ích hưu trí hấp dẫn. GIỚI TÍNH Có hay không việc phụ nữ cũng làm việc giỏi như nam giới? Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong năng lực nói chung, năng lực lãnh đạo, trong hoạt động xã hội , học tập. TÌNH ...

  pptx40 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị công ty - Chương 3: Tài liệu nội bộ về quản trị công ty - Nguyễn Văn TuấnBài giảng Quản trị công ty - Chương 3: Tài liệu nội bộ về quản trị công ty - Nguyễn Văn Tuấn

  Điều lệ công ty – Khái quát Điều lệ công ty là tài liệu thành lập của một công ty. Không một công ty nào có thể thành lập mà không có điều lệ công ty. Bản điều lệ chứng tỏ sư hiện hữu của công ty, xác định cơ cấu và mục đích của công ty. Tài liệu này là nền tảng của hệ thống Quản trị công ty, đảm bảo việc bảo vệ và đối xử công bằng với các cổ đông...

  pptx26 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Bùi Quang XuânBài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Bùi Quang Xuân

  LÃNH ĐẠO Quá trình và hoạt động của người lãnh đạo Dựa vào một sức ảnh hưởng nào đó Chỉ huy, hướng dẫn người bị lãnh đạo Thực hiện MỤC TIÊU đã định. Người lãnh đạo có thể là cá nhân, hay tổ chức. Cách thức tác động đến ai đó để người đó thực hiện những gì bạn muốn. Làm gương cho nhân viên của mình thông qua mỗi hành vi, lời nói mà bạn ...

  pptx83 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMCBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC

  GÓC ĐỘ TRUYỀN THÔNG . Dựa vào sự thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của đối tượng trước và sau khi nhận thông điệp. Mức độ trung thành với SPDV được truyền thông. Quá trình thay đổi có thể dựa vào: quá trình nhận thức: nhận biết, hiểu, ưa chuộng, hành động mua, trung thành. GÓC ĐỘ KINH TẾ . Tiêu chí doanh thu và lợi nhuận: mức độ tăng...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thôngBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông

  Phương tiện IMC Mỗi phương tiện là một kênh truyền thông các những đặc thù riêng, nhắm đến các đối tượng nhận tin khác nhau, mức độ tiếp cận và bao quát thị trường với phạm vi địa lý khác nhau. Đặc biệt các phương tiện có các hình thức và phương thức khác nhau để thu hút và nâng cao số độc giả Hoạch định chiến lược PT IMC là một hoạt động ...

  pdf71 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketingBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing

  SÁNG TẠO THÔNG ĐiỆP Một trong những nội dung quan trọng của IMC là sáng tạo thông điệp. Bởi thông điệp là yếu tố quan trọng tạo ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của CCNT. Thông điệp sáng tạo cao sẽ khơi dậy nhận thức, cảm xúc và hành vi của CCNT đối với thương hiệu sản phẩm và hình ảnh DN. Để thực hiện nhiệm vụ trên đòi hỏi nhà qu...

  pdf73 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thôngBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 3 1. Phân tích cách thiết lập và nội dung các bước trong lập kế hoạch IMC 2. Phân tích giá trị của thiết lập mục tiêu IMC trong quá trình lập kế hoạch IMC 3. Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa mục tiêu truyền thông và mục tiêu kinh tế trong IMC 4. Phân tích các phương pháp xác lập mục tiêu IMC

  pdf32 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketingBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing

  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG 1 Điểm khởi đầu của quá trình truyền thông 2 Cơ sở (thông tin) xây dựng kế hoạch chiến lược (IMC), thông điệp và kênh/phương tiện truyền thông 3 Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong việc tiếp cận công chúng nhận tin mục tiêu TÂM LÝ HỌC Truyền thông marketing nghiên cứu các khía cạnh chi phối đến nhận thức, ...

  pdf65 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về Truyền thông marketing tích hợpBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về Truyền thông marketing tích hợp

  CÁCH THỨC NGƯỜI LÀM MKT SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI -Cho phép DN giao giao tiếp KH theo theo cách thức phù hợp - Gắn kết khách hàng với DN thông qua các phương pháp thu hút - Cho phép DN và KH hiểu biết được phản ứng của mỗi bên về sản phẩm thương hiệu -Cho phép KH có thể tương tác với nhau và với DN -Hỗ trợ thông tin quan trọng với khách hàng ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0