• Các nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Long AnCác nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Long An

  Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) tại Cục Thuế Tỉnh Long An. Với mẫu dữ liệu là 204 khách hàng nộp thuế tại Cục Thuế Tỉnh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên có giao dịch với Cục Thuế Tỉnh Long An năm 2019 và cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22. Phân tích nhân tố EFA và phân ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong việc bảo đảm thực thi các quyền hiến định ở Việt NamÁp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong việc bảo đảm thực thi các quyền hiến định ở Việt Nam

  Các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 đã đánh dấu một bước tiến lớn trong sự phát triển của chế định này tại nước ta. Tuy nhiên việc thực thi các quyền hiến định vẫn còn nhiều trở ngại trên thực tế. Một trong số đó là nhận thức, ý thức về quyền con người của các chủ thể công quyền cũng như người dân. Tiếp cận dựa t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0

 • Lao PDR and Vietnam Trade and Economic Linkages: Performance and ProspectsLao PDR and Vietnam Trade and Economic Linkages: Performance and Prospects

  Lao PDR and Vietnam share an extensive land border and there are a number of points at which border crossings can be made and border trade conducted. The connectivity of these crossings is to be intensified by cross-border transportation infrastructure such as the Vientiane-Bolikhamsay-Vung Anh deep seaport railroad, which would facilitate expor...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt NamThực trạng hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam

  Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả ước lượng từ mô hình cùng với việc đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước cho thấy phân bổ ngân sách thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên hiệu quả phân bổ ngân sách vẫn ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0

 • Sự thích ứng của cá nhân với thay đổi tổ chức: Khám phá các nhân tố phản ánh sự sẵn sàng thay đổi của cá nhânSự thích ứng của cá nhân với thay đổi tổ chức: Khám phá các nhân tố phản ánh sự sẵn sàng thay đổi của cá nhân

  Nghiên cứu khám phá các khía cạnh của phạm trù sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân. Tính tình huống cũng được khảo sát để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm cá nhân khác nhau về giới tính, vị trí công việc và số người phụ thuộc. Kết quả cho thấy sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức được phản ánh thông qua 5 nhân tố: cảm xúc của cá nhâ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sựHệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự

  I. CƠ CẤU GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: Giáo trình gồm 6 chương có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một cơ cấu hoàn chỉnh. - Chương đầu: Trình bày khái niệm và hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự. Hệ thống lý thuyết này làm nền tảng cho việc nghiên cứu hành vi của người lao động để từ đó giúp cho các nhà quản trị...

  doc137 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 1

 • Bài tập Định giá trị tài sảnBài tập Định giá trị tài sản

  Bài 1 Lô đất cần thẩm định giá là đất ở chưa có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng được chính quyền địa phương xác nhận việc sử dụng phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, có diện tích là 100m2. Giá chuyển nhượng đối với đất có đầy đủ giấy tờ hợp pháp ở vị trí tương tự là 30 triệu đ/m2. Giá đất theo quy định của UBND địa phương là 20 ...

  doc12 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược giáChiến lược giá

  Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổ...

  doc19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Định vị sản phẩmĐịnh vị sản phẩm

  Giả sử một công ty đã nghiên cứu và lựa chọn được thị trường mục tiêu của mình. Nếu nó là công ty duy nhất phục vụ thị trường mục tiêu đó thì nó chắc chắn có thể tính một giá sẽ đem lại lợi nhuận hợp lý. Nếu nó tính giá quá cao và không có rào cản nhập cao, thì các đối thủ cạnh tranh sẽ nhảy vào thị trường đó và làm cho giá hạ xuống. Nếu có...

  doc16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua sắm của doanh nghiệpPhân tích thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua sắm của doanh nghiệp

  Thị trường các doanh nghiệp bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hàng để phục vụ những mục đích sản xuất tiếp, bán lại hay phân phối lại. Các doanh nghiệp (kể cả các tổ chức của nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận) là thị trường nguyên liệu và vật tư, phụ tùng thay thế, lắp đặt, thiết bị phụ trợ, vật tư phụ và dịch vụ. Thị trường công nghiệ...

  doc21 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0