• Đề tài Tìm hiểu cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độĐề tài Tìm hiểu cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

  Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1246 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốnĐề tài Nghiên cứu lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

  Trong nền kinh tế hiện đại, chính sách tiền tệ của chính phủ sử dụng lãi suất như một công cụ quan trọng để tác động vào nền kinh tế, kiểm soát lượng tiền cung ứng. Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ, thực trạng kinh tế của một nước. Thông qua s...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngành xuất khẩu thuỷ sản ở Việt NamĐề tài Ngành xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam

  Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quy...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Thực trạng thất nghiệp ở Việt namTiểu luận Thực trạng thất nghiệp ở Việt nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ...

  doc24 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước taĐề tài Quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở ...

  doc29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước taĐánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta

  Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Bởi vì ở các nước này đa số người dân sống dựa vào nghề nông. Để phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi cho nhân dân, Chính phủ cần có chính sách tác động vào khu vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất cây trồng và tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn .

  docx19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 1440 | Lượt tải: 2