• Đề tài Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay, duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyềnĐề tài Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay, duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyền

  Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui luật của nền kinh tế thị trường trong đó có qui luật cạnh tranh. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế. Nhưng bê...

  doc30 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa với bên ngoàiĐề tài Xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa với bên ngoài

  Đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tất yếu của lịch sử

  doc34 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nayĐề tài Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay

  Ta đã biết đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tất yếu của lịch sử...

  doc32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm hiểu tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nayĐề tài Tìm hiểu tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay

  Kinh tế là một thế giới động luôn phát triển và không ngừng thay đổi, nhất là vào thời đại ngày nay khi chạm ngõ thế kỷ XXI, trên thế giới chu trình toàn cầu hoá là tất yếu khách quan của tăng trưởng, nó tạo ra những khó khăn và thách thức mới cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc quản lý tốt hay không, luôn là vấn đ...

  doc14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nayĐề tài Phân tích thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đ• từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà ...

  doc34 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1474 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và lý luận Mác về hình thái kinh tế xã hội nói riêngĐề tài Sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và lý luận Mác về hình thái kinh tế xã hội nói riêng

  Loài người đã trải qua các phương thức sản xuất: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Mỗi một xã hội đều có những mối quan hệ sản xuất riêng tương ứng với mỗi lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng nên. Từ khi chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm ...

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt NamĐề tài Phân tích chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt Nam

  Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạ...

  doc27 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 1

 • Bài tập môn học ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệpBài tập môn học ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới xã hội thông tin và nền...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏĐề tài Phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết , tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng :

  doc24 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tìm hiểu tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước taĐề tài Tìm hiểu tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta

  Để hiểu thêm về tư bản chúng ta tìm hiểu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Lý thuyết này là lý thuyết vận động của tư bản. Tư bản luôn vận động qua 3 giai đoạn khác nhau và ở mỗi một giai đoạn đó thì nó thể hiện các chức năng và hình thức khác nhau. Quá trình vận động của tư bản là quá trình vận động không ngừng diễn ra thường xuyên và lặp ...

  doc41 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 1