• Đề tài Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuậnĐề tài Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận

  Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổi nhận thức của toàn nhân loại. Với hai phát kiến này, Mac đã biế...

  doc35 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 2

 • Đề tài TÌm hiểu lý luận tiền lương của C.Mác trong chủ nghĩa tư bản của MácĐề tài TÌm hiểu lý luận tiền lương của C.Mác trong chủ nghĩa tư bản của Mác

  Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư s...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt NamĐề tài Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Xuất phát từ thực tế đặc điểm và thực trạng đất nước ta trong trong quá khứ cũng như hiện tại : Nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh đối đầu với bao thử thách, nền kinh tế của nước ta đã vực dậy sau những thời kỳ suy sụp nặng nề bởi hậu quả của những cuộc chiến tranh đó. Cho đến nay mặc dù nền kinh tế nước ta đã vững và đang trên đà phát triển,...

  doc42 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nội dung cơ bản về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcĐề tài Nội dung cơ bản về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ,...

  doc10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tếTiểu luận Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

  Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế . Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cần phải động viên mọi nguồn lực...

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 1

 • Bài tập Tìm hiểu phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầuBài tập Tìm hiểu phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu

  Hiện nay, việc quản lý công nghệ thông tin trở thành một điều kiện thiết yếu trong mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản lý công nghệ thông tin đã trở thành một yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các công nghệ hiện có và các phương pháp được sử dụng để thúc đẩy thông tin gọi là quản lý tri thức. Còn thông tin lại được hiểu là những t...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vấn đề vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải phápĐề tài Vấn đề vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải pháp

  Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đ...

  doc41 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1301 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở nước taĐề tài Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực ở nước ta

  Thời kỳ mà chúng ta đang sống là thời kỳ mà quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề tự nhiên xã hội ngày càng có tính chất toàn cầu. Những năm trước đây, chúng ta còn nhắc đến toàn cầu hóa như một sự kiện đặc biệt hay là nói đến sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội sau tan rã ở Liên Xô và các nước ...

  doc25 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Tìm hiểu phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêuTiểu luận Tìm hiểu phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

  Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh qu...

  doc16 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1

 • Tính hiện thực của bản chất con ngườiTính hiện thực của bản chất con người

  Kế thừa một cách có phê phán những thành tựu của triết học các thời đại trước, C Mác đã khắc phục sự nghiên cứu con người một cách trìu tượng bằng việc xác lập quan điểm khoa học, xem xét con người hiện thực trong lịch sử phát triển của nó. Ông đã chỉ ra rằng, con người không phảI do một đấng siêu nhiên hoặc thần thánh, thượng đế tạo ra như sự bịa ...

  doc24 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 2