• Bài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.4) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.4) - Trần Vĩnh Đức

  Dùng ma trận kề có hiệu quả? ▶ Có thể kiểm tra có cạnh nối giữa cặp đỉnh bất kỳ chỉ cần một lần truy cập bộ nhớ. ▶ Tuy nhiên, không gian lưu trữ là O(n2) 5 / 57Biểu diễn đồ thị dùng danh sách kề ▶ Dùng một mảng Adj gồm jVj danh sách. ▶ Với mỗi đỉnh u 2 V, phần tử Adj[u] lưu trữ danh sách các hàng xóm của u. Có nghĩa rằng: Adj[u] = fv 2 V j ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh Đức

  Đồ thị Một đồ thị xác định bởi một tập đỉnh (còn gọi là nút) V và bởi các cạnh E giữa các cặp đỉnh được chọn. ▶ Đồ thị có thể vô hướng: cạnh e = fu; vg ▶ hoặc có hướng e = (u; v).

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 18: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 18: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh Đức

  Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search) Chia đồ thị thành các mức: ▶ S là mức có khoảng cách 0. ▶ Các đỉnh có khoảng cách tới S bằng 1. ▶ Các đỉnh có khoảng cách tới S bằng 2 Ý tưởng thuật toán: Khi mức d đã được xác định, mức d + 1 có thể thăm bằng cách duyệt qua các hàng xóm của mức d

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 19: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 19: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh Đức

  Bạn cần xây dựng mạng máy tính bằng cách kết nối từng cặp máy. Cần chọn một số kết nối để mạng liên thông; nhưng không phải tất cả các cặp: Mỗi kết nối tốn một chi phí (tiền bảo trì) Mạng với chi phí nhỏ nhất là gì?

  pdf64 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 20: Quy hoạch động - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 20: Quy hoạch động - Trần Vĩnh Đức

  Đường đi ngắn nhất trên DAG Hình: Đồ thị phi chu trình G và biểu diễn dạng tuyến tính của nó. 169 ▶ Xét nút D của đồ thị, cách duy nhất để đi từ S đến D là phải qua B hoặc C. ▶ Vậy, để tìm đường đi ngắn nhất từ S tới D ta chỉ phải so sánh hai đường: dist(D) = minfdist(B) + 1; dist(C) + 3g

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Mệnh đề (Giả thuyết Euler, 1769) Phương trình a4 + b4 + c4 = d4 không có nghiệm khi a; b; c; d là số nguyên dương. Năm 1988, Noam Eikies đã chứng minh là sai với phản ví dụ a = 95800; b = 217519; c = 414560; d = 422481 9 / 37Mệnh đề Phương trình 313(x3 + y3) = z3 không có nghiệm nguyên dương. Mệnh đề này cũng sai nhưng phản ví dụ nhỏ nhấ...

  pdf807 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn môn Phương pháp tính - Trịnh Quốc LươngBài tập lớn môn Phương pháp tính - Trịnh Quốc Lương

  Yêu cầu chung : Các yêu câu được viết theo từng hàm Hàm giải cho kết quả bài toán đồng thời hiển thị các bước trung gian Các hàm đều phải có chú thích Viết chương trình chính ứng dụng các hàm để giải toàn bộ bài toán Ứng dụng giải các ví dụ và bài tập trong giáo trình

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Ôn tập Thống kêTài liệu Ôn tập Thống kê

  1. Phân phối nhị thức 1.1 Định nghĩa Phép thử xảy ra n lần, xác suất xảy ra biến cố A là p, khi đó biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức. Ký hiệu: X~B(n,p) Ví dụ 1.1 Biết xác suất một người có thời gian sử dụng Interner trong ngày hơn 6 tiếng là 0,1587, gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số người có thời gian sử dụng Internet trong ngày hơn 6 tiếng ...

  docx22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Phép quy nạp và đệ quy - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Phép quy nạp và đệ quy - Vũ Thương Huyền

  3.3 QUY NẠP TOÁN HỌC Các phương pháp chứng minh cơ sở: • Chứng minh trực tiếp, chứng minh gián tiếp, chứng minh phản chứng, chứng minh từng trường hợp, chứng minh tương đương Chứng minh bằng quy nạp • Là kĩ thuật sử dụng để chứng minh các mệnh đề phổ quát trên tập các số nguyên dương, x P(x) với x  Z+. • Bao gồm 2 bước: 1) Bước cơ sở: chỉ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 5: Kỹ thuật đếm cao cấp - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 5: Kỹ thuật đếm cao cấp - Vũ Thương Huyền

  CÁC HỆ THỨC TRUY HỒI Một số bài toán đếm không thể giải được bằng kĩ thuật đếm thông thường • Có thể giải bằng cách tìm mối quan hệ, gọi là các hệ thức truy hồi CÁC HỆ THỨC TRUY HỒI Hệ thức truy hồi đối với dãy số {an} là phương trình biểu diễn an qua một hay nhiều số hạng đứng trước nó, cụ thể là a0, a1, ., an-1 với mọi số nguyên n  n0 ,t...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0