• Bài giảng Toán rời rạc - Bài 4: Đếm các phần tử - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 4: Đếm các phần tử - Vũ Thương Huyền

  NỘI DUNG • Cơ sở của phép đếm • Nguyên lý chuồng chim bồ câu • Chỉnh hợp và tổ hợp • Các hệ số nhị thức • Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng • Sinh các hoán vị và tổ hợp

  pdf49 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 6: Đồ thị - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 6: Đồ thị - Vũ Thương Huyền

  NỘI DUNG • Các định nghĩa • Các thuật ngữ về đồ thị • Biểu diễn đồ thị • Tính liên thông • Đường đi Euler và đường đi Hamilton • Bài toán đường đi ngắn nhất

  pdf72 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 7: Cây - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 7: Cây - Vũ Thương Huyền

  NỘI DUNG • Các định nghĩa và tính chất • Các ứng dụng của cây • Cây khung • Cây khung nhỏ nhất CÂY Một đồ thị vô hướng là một cây nếu giữa mọi cặp đỉnh của nó luôn tồn tại đường đi đơn duy nhất. Định lí 1: Cây có gốc là cây có một đỉnh được gọi là gốc và mọi cạnh có hướng từ gốc đi ra.

  pdf74 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Đại số logic - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Đại số logic - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Logic • Sự tương đương các mệnh đề • Vị từ và lượng từ • Các phép suy diễn • Chuẩn tắc hội, chuẩn tắc tuyển • Các phương pháp chứng minh

  pdf85 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đếm các phần tử - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đếm các phần tử - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Cơ sở của phép đếm • Nguyên lý chuồng chim bồ câu • Chỉnh hợp và tổ hợp • Các hệ số nhị thức • Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng • Sinh các hoán vị và tổ hợp

  pdf71 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Các định nghĩa • Các thuật ngữ về đồ thị • Biểu diễn đồ thị • Tính liên thông • Đường đi Euler và đường đi Hamilton • Bài toán đường đi ngắn nhất

  pdf84 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Cây - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Cây - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Các định nghĩa và tính chất • Các ứng dụng của cây • Cây khung • Cây khung nhỏ nhất 6.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CÂY Toán rời rạc 4 Cây là một đồ thị vô hướng, liên thông và không có chu trình đơn

  pdf72 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm - Phạm Thế Bảo

  1. Nguyên lý cộng Giả sử để làm công việc A có 2 phương pháp - Phương pháp 1 có n cách làm - Phương pháp 2 có m cách làm Khi đó số cách làm công việc A là n+m Ví dụ. An có 3 áo tay dài, 5 áo tay ngắn. Để chọn 1 cái áo thì An có mấy cách

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ - Phạm Thế Bảo

  1. Định nghĩa và tính chất 2. Biểu diễn quan hệ 3. Quan hệ tương đương. Đồng dư 4. Quan hệ thứ tự, biểu đồ Hass I. Quan hệ 31. Định nghĩa R = { (a1, b1), (a1, b3), (a3, b3) } Một quan hệ hai ngôi từ tập A đến tập B là tập con của tích Đề các R  A x B. Chúng ta sẽ viết a R b thay cho (a, b)  R. Quan hệ từ A đến chính nó được gọi là quan h...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại số Bool - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại số Bool - Phạm Thế Bảo

  I. Đại Số Bool ™ Một đại số Bool (A,∧,∨) là một tập hợp A ≠ ∅ với hai phép toán ∧, ∨, tức là hai ánh xạ: ∧: A×A → A (x,y) →x∧y và ∨: A×A → A (x,y)→x∨y thỏa 5 tính chất sau:6 I. Đại Số Bool - Tính giao hoán: ∀ x, y∈ A x∧y = y∧x; x∨y = y∨x; - Tính kết hợp: ∀ x, y, z∈ A (x∧y) ∧z = x∧(y ∧z); (x∨y) ∨z = x∨ (y ∨z). - Tính phân phối : ∀ x, ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0