• Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Nhiệt động hóa họcBài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Nhiệt động hóa học

  Nội dung 1. Các khái niệm cơ bản 2. Nguyên lý 1 của NĐLH và hiệu ứng nhiệt của quá trình HH 3. Nguyên lý thứ 2 của NĐLH và chiều quá trình HH

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa học & Cân bằng hóa họcBài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa học & Cân bằng hóa học

  Nội dung I. ĐỘNG HÓA HỌC 1. Một số khái niệm 2. Phương trình động học một số phản ứng đơn giản 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng II. CÂN BẰNG HÓA HỌC 1. Hằng số cân bằng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng 2 I. ĐỘNG HÓA HỌC I.1. Một số khái niệm  Vận tốc phản ứng

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịchBài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịch

  Nội dung 1. Một số khái niệm 2. Dung dịch chất điện ly 3. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan 2 Dung dịch Là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất (chất tan & dung môi) mà thành phần của chúng thay đổi trong giới hạn rộng.  Dung dịch khí: không khí  Dung dịch lỏng  Dung dịch rắn: hợp kim Ag-Au.

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ

  II.2. Đồng phân hình học Phần tử “cứng nhắc” Các đồng phân hình học khác nhau về tính chất vật lý & hóa họcII.3. Đồng phân quang học  Một số hợp chất hữu cơ làm quay mặt phẳng dao động của ánh sáng phân cực chất QUANG HOẠT  Nguyên nhân: phân tử hữu cơ bất đối xứng

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 2: HydrocacbonBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 2: Hydrocacbon

  Gồm 4 nội dung:  ANKAN (tự đọc)  ANKEN  ANKIN (tự đọc)  HYDROCACBON THƠM ANKEN 1. Tên gọi 2. Tính chất vật lý 3. Điều chế 4. Tính chất hóa học

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 3: Ancol & PhenolBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 3: Ancol & Phenol

  ANCOL 1. Tên gọi 2. Tính chất vật lý 23. Điều chế 3.1. Hydrat hóa anken 3.2. Thủy phân dẫn xuất halogen3.3. Khử andehyt, xeton Andehit Rượu bậc 1 Xeton Rượu bậc 23.4. Tổng hợp từ hợp chất cơ magie Hợp chất cơ magie 56Ví dụ 1: Phản ứng tổng hợp nào dưới đây cho 3-Metylhexanol-1:

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 4: Hợp chất CarbonylBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 4: Hợp chất Carbonyl

  Các loại phản ứng cộng thân hạch vào nhóm C=O  Cộng axit xianhydric HCN  Cộng natri bisunfit NaHSO3  Cộng hợp chất Grinard RMgX  Cộng ancol ROH  Cộng NH3 và các dẫn xuất

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 5: Axit CarboxylicBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 5: Axit Carboxylic

  I. Tên gọi: 1. Tên thông thường:  Xuất phát từ nguồn gốc (hầu hết từ gốc Latin, một số gốc Hy Lạp).  Thường sử dụng: iso, sec, tert, neo.  Còn sử dụng đánh số theo mẫu tự Hy Lạp: a, b, g

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 6: AminBài giảng Hóa đại cương 2 - Chương 6: Amin

  I. Tên gọi: 1. Tên thông thƣờng: NH2-CH2-CH2-NH2 NH2-(CH2)6-NH2 Etylendiamin Hexametylendiamin NH2 NH2 p-Phenylendiamin  Một số amin thơm có tên thông thƣờng: 2. Tên quốc tế: • Cách 1: Xem NH 2 là nhóm thế → amino a. Amin I: NH2-CH2-CH2-NH2 1,2-Diaminoetan  Cách 2: Ankylamin (tên gốc hidrocarbon + amin) → chỉ thích hợp cho công thức đơn giản

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp vật liệu in dấu phân tử chọn lọc cho rhodamine B, ứng dụng phân tích rhodamine B trong thực phẩmTổng hợp vật liệu in dấu phân tử chọn lọc cho rhodamine B, ứng dụng phân tích rhodamine B trong thực phẩm

  Vật liệu polymer in dấu phân tử (MIP) chọn lọc cho rhodamine B (RhB) đã được tổng hợp bằng phản ứng đồng trùng hợp giữa acrylamide (AM) và ethylenglycol dimethacrylate (EGDMA), với chất khơi mào azobisisobutyronitrile (AIBN). Khả năng hấp thụ tối đa RhB đạt được là 8,7 mg/0,1g vật liệu MIP. Tính chọn lọc của vật liệu MIP đối với RhB là 92,03 %, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0