• Vận dụng dạy học phân hóa trong môn Sinh học 8Vận dụng dạy học phân hóa trong môn Sinh học 8

  Dạy học phân hóa là một phương pháp dạy học trong đó người học được phân hóa thành các nhóm học tập khác nhau phù hợp với năng lực nhận thức và phong cách học tập của bản thân. Để áp vận dụng dạy học phân hóa vào trong giảng dạy, giáo viên cần thiết kế các hoạt động học tập khác nhau phù hợp với mỗi nhóm phong cách học tập để giúp người phát hu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng mô hình 5E của W. Bybee để thiết kế chủ đề “Sinh trưởng của vi sinh vật” trong dạy học Sinh học 10Vận dụng mô hình 5E của W. Bybee để thiết kế chủ đề “Sinh trưởng của vi sinh vật” trong dạy học Sinh học 10

  Giáo dục đang không ngừng đổi mới theo định hướng dạy học phát triển năng lực người học. Bài viết giới thiệu tóm tắt mô hình dạy học 5E của W. Bybee, là mô hình dạy học qua trải nghiệm nhằm phát triển năng lực người học. Học sinh được đặt ở vị trí trung tâm, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập nhằm khám phá tìm tòi tri thức mới, h...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược để tổ chức hoạt động dạy học chương “Cảm ứng” - Sinh học 11 THPTVận dụng mô hình lớp học đảo ngược để tổ chức hoạt động dạy học chương “Cảm ứng” - Sinh học 11 THPT

  Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu đặc điểm các mô hình lớp học đảo ngược, dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược, thiết kế, xây dựng quy trình tổ chức các chủ đề dạy học chương “Cảm ứng” - Sinh học 11 THPT theo mô hình lớp học đảo ngược từ đó góp phần nâng cao hiệu quả lĩnh hội tri thức đồng thời rèn cho học sinh năng lực hợp...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học tự nhiên Lớp 6Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học tự nhiên Lớp 6

  Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới thì công tác bồi dưỡng giáo viên (kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, .) hiện nay đang được ưu tiên. Đối với môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS là môn học được xây dựng và phát triển trên nền tảng của khoa học Vật lí, Hoá học, Sinh học và khoa học Trái đất. Nội dung kiến thức Vật lí, Hóa học,...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biểnGiáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển

  CHƢƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1. Quần xã Quần xã (community) là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một sinh cảnh với một cấu trúc nhất định, thể hiện một bước phát triển cao trong quá trình phát triển của chất sống và đóng một vai trò nhất định trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng. Khái niệm...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0

 • Hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong lá bàng (Terminalia catappa L.) ở các giai đoạn phát triển của láHàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong lá bàng (Terminalia catappa L.) ở các giai đoạn phát triển của lá

  Nghiên cứu nhằm đánh giá hàm lượng hoạt chất polyphenol và flavonoid toàn phần ở các giai đoạn phát triển của lá bàng (Terminalia catappa L.), thông qua màu sắc theo từng giai đoạn trưởng thành của lá. Nghiên cứu được thực hiện trên các mẫu cao chiết từ lá bàng bao gồm lá trưởng thành (lá xanh) và lá già (lá vàng và đỏ). Các khảo sát được thực h...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Hạt màu trong thế Yang-Mils SU(2) Abel tuyến tínhHạt màu trong thế Yang-Mils SU(2) Abel tuyến tính

  Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát chuyển động của hạt màu trong cấu hình trƣờng thế Yang-Mills Abel tuyến tính với nhóm chu n SU(2). Chúng tôi đã nhận đƣợc các phƣơng trình chuyển động của hạt màu trong cấu hình trƣờng này. Các kết quả thu đƣợc đã đƣợc ứng dụng để tính xác suất sinh cặp theo phƣơng pháp thời gian ảo. Một số trƣờng hợp riêng ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Hạt Yang-Mills trong thế chuẩn không-Abel SU(2) đối xứng cầuHạt Yang-Mills trong thế chuẩn không-Abel SU(2) đối xứng cầu

  Bài toán khảo sát chuyển động của hạt Yang-Mills trong thế chu n không-Abel SU(2) đối xứng cầu Witten đƣợc đƣa về bài toán chuển động của hạt mang điện tích đơn vị trong trƣờng điện từ hiệu dụng. Chúng tôi đã nhận đƣợc các phƣơng trình động lực học dạng tổng quát đặc trƣng cho chuyển động của hạt. Hai trƣờng hợp riêng đã đƣợc khảo sát. Khi thỏa ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ sorbic đến hiệu lực diệt sâu của Spodoptera litura nucleopolyhedrosisKhảo sát ảnh hưởng của nồng độ sorbic đến hiệu lực diệt sâu của Spodoptera litura nucleopolyhedrosis

  Sâu khoang là sâu hại trên nhiều loài cây trồng nhưng lại mẫn cảm đối với NPV (Nucleopolyhedrosis virus). Độc lực của NPV bị giảm sau thời gian bảo quản. Việc bổ sung sorbic acid 2% giúp làm giảm > 14 lần số lượng tổng vi sinh vật hiếu khí và làm tăng hiệu lực diệt sâu khoang của NPV trong điều kiện phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên cây đậu tr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme phytase từ dòng nấm nội sinh Penicillium oxalicum HNC12-76 của cây ngải bún (Auttum crosscus)Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme phytase từ dòng nấm nội sinh Penicillium oxalicum HNC12-76 của cây ngải bún (Auttum crosscus)

  Nghiên cứu ―Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme phytase từ dòng nấm nội sinh Penicillium oxalicum HNC12-76 của cây Ngải bún (Auttum crosscus)‖ được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme phytase từ nấm P. oxalicum như nguồn cơ chất, pH môi trường, nguồn carbon bổ sung và nguồn nitrogen ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0