• Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừBài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ

  Ví dụ. Một trường học có 100 sinh viên, trong đó có 50 sinh viên học | tiếng Anh, 40 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Hỏi trường đó có bao nhiêu sinh viên không học cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp? | Giải. Gọi là u là tập hợp sinh viên của trường. Ví dụ. Một trường học có 100 sinh viên, trong đó có 50 sinh viê...

  pdf305 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán kinh tế - Nghề: Kế toán doanh nghiệpGiáo trình Toán kinh tế - Nghề: Kế toán doanh nghiệp

  1.3. Độc lập và phụ thuộc tuyến tính a. Định nghĩa: Cho V là không gian véc tơ; S = {x1, x2,.,xn} V. Xét điều kiện: α1x1 + α2x2 +.+ αnxn =  (*) Nếu điều kiện (*) chỉ xẩy ra khi và chỉ khi α1 = 0, α2 = 0,.,αn = 0 thì S gọi là hệ véc tơ độc lập tuyến tính. S không độc lập tuyến tính thì S gọi là phụ thuộc tuyến tính, tức là  αi  0 mà điều ki...

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Danh NgọBài giảng Toán kinh tế - Danh Ngọ

  CHƯƠNG 1 GIỚI HẠN HÀM MỘT BIẾN 1.1 Các khái niệm cơ bản hàm một biến 1.1.1 Biến số 1.1.1.1 Định nghĩa Biến số (hay được gọi tắt là biến) là một kí hiệu mà ta có thể gán cho nó một số bất kỳ thuộc một tập số X   cho trước X  . Tập hợp X được gọi là miền biến thiên và mỗi số thực x X o  được gọi là một giá trị của biến số đó. Ký hiệu: x...

  pdf168 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Toán ứng dụngGiáo trình Toán ứng dụng

  Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó 1.1. Phép thử và phân loại biến cố 1.1.1. Định nghĩa ? Định nghĩa 1.1 Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có xảy ra hay không được gọi là thực hiện một phép thử, còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử đó được gọi là biến cố. •Ví dụ 1.1 ...

  pdf201 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Nguyễn Thị Thúy HạnhBài giảng Toán rời rạc - Nguyễn Thị Thúy Hạnh

  Chương 1. BÀI TOÁN ĐẾM. Mục tiêu: Ngƣời học biết vận dụng các nguyên lý của bài toán đếm để tìm số lƣợng một cấu hình tổ hợp nào đó. Ngƣời học biết ứng dụng phƣơng pháp sinh phần tử kế tiếp, phƣơng pháp quay lui để liệt kê tất cả các cấu hình cần đếm hoặc các cấu hình thỏa mãn thêm một hoặc một số điều kiện nào đó. 1.1 BÀI TOÁN ĐẾM 1.1.1 Nguy...

  pdf113 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Olympic Đại số - Nguyễn Hữu TiệpTài liệu Olympic Đại số - Nguyễn Hữu Tiệp

  Chương 1 | Ma trận-Định thức-Hệ phương trình 1 Định thức 1.1 Phép thế Định nghĩa 1.1 Cho X = {1; 2;.; }, ne21. Một sống ảnh ở:X, 4X, gọi là một phép thuế trên Xa. Nếu ở là ánh mạ đồng nhất gọi là phép thể đồng nhất. | Một phép thể thỏa s(i) = 3, q3) = i, (k) = k, Vk + i, ji + ) gọi là một chuyển trí, ký hiệu là: (ij). Tập tất cả các phép thế của X...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Giải bài toán tìm cực trị của hàm nhiều biến có điều kiện ràng buộc cân bằng với công cụ Toán sơ cấp và Toán cao cấpGiải bài toán tìm cực trị của hàm nhiều biến có điều kiện ràng buộc cân bằng với công cụ Toán sơ cấp và Toán cao cấp

  Giới thiệu. Cực trị của hàm nhiều biến có ràng buộc điều kiện cân bằng là kiến thức trọng tâm trong học phần Toán cao cấp dành cho kinh tế, có nhiều ứng dụng trong việc giải quyết các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Bài viết dưới đây giới thiệu cách giải bài toán tìm cực trị của hàm nhiều biến có ràng buộc điều kiện cân bằng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Bài thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí MinhBài thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  CÂU 1.(4 ĐIỂM) HÃY TRÌNH BÀY THEO SỰ HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ CÁC NỘI DUNG SAU (4 ĐIỂM) a) Thuật toán Gauss – Jordan để giải hệ phương trình tuyến tính AX = B Để giải hệ phương trình tuyến tính AX B  bằng thuật toán Gauss – Jordan, chúng ta thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Viết ma trận hệ số mở rộng 𝐴̃= (A|B) của phương trình AX = B, gồm m...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đại số đại cương - Phan Hữu HiệuTiểu luận Đại số đại cương - Phan Hữu Hiệu

  Ví dụ 1.1.3. (i) Mỗi nhóm cộng Abel M đều được coi là Z- môđun. | (ii) Nếu k là một trường thì các k - môđun chính các không gian vectơ trên trường K. (iii) Mỗi iđêan phải của vành R - là một R - môđun. Đặc biệt, mỗi iđêan của R là một R - môđun và bản thân R cũng là một R - môđun. 1.1.2 Môđun con Định nghĩa 1.1.4. Cho M là một R - môđun phải....

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn học Giải tích II - Phạm Thanh TùngTài liệu môn học Giải tích II - Phạm Thanh Tùng

  − Công thức (3.1) và (3.2) là công thức tính đạo hàm riêng theo định nghĩa, chúng ta sẽ sử dụng hai công thức này với những bài toán tính đạo hàm riêng của hàm “gãy khúc” tại (𝑥0, 𝑦0). − Với hàm 𝑓(𝑥, 𝑦) xác định trên miền 𝐷, không bị “gãy khúc”, khi tính đạo hàm riêng của𝑓(𝑥, 𝑦) theo biến nào thì xem như hàm chỉ phụ thuộc vào biến đó, b...

  pdf261 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0