• Bài giảng Toán rời rạc - Chương 7: Quan hệ - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 7: Quan hệ - Nguyễn Quỳnh Diệp

  QUAN HỆ Toán rời rạc 4 • Có nhiều quan hệ giữa các phần tử của các tập hợp • Các mối quan hệ giữa các phần tử được biểu diễn bằng cách dùng một cấu trúc gọi là quan hệ QUAN HỆ Toán rời rạc 5 Cho A và B là hai tập hợp. Một quan hệ hai ngôi từ A đến B là một tập con của A×B Định nghĩa 1: - Quan hệ hai ngôi từ A đến B là tập R các cặp được s...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Logic mệnh đề - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Logic mệnh đề - Bùi Thị Thủy

  Thế nào là một mệnh đề?  Các toán tử logic?  Và, hoặc, hội, tuyển, kéo theo  Phân tích mệnh đề logic phức hợp  “Bạn không được đi xe máy, nếu bạn dưới 16 tuổi trừ phi đó là xe phân khối nhỏ hoặc khi bạn có giấy phép đặc biệt.”  Các phép toán logic với các bit?  Bit? Phép toán bit OR, AND, XOR?

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợp - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợp - Bùi Thị Thủy

  Thế nào là một tập hợp?  Biểu diễn tập hợp?  Tập con?  Các phép toán của tập hợp?  Hợp, giao, trừ, tích đecac  Biểu diễn trên máy tính?  Quan hệ và ánh xạ?  Lực lượng của một tập hợp?

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Một số công thức tổ hợp - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Một số công thức tổ hợp - Bùi Thị Thủy

  “Đánh giá số điện thoại nhiều nhất có thể có trong Hà Nội.”  “Xác định số mật khẩu, mỗi mật khẩu gồm sáu, bảy, hoặc tám ký tự; mỗi ký tự có thể chữ hoặc số; mỗi mật khẩu chứa ít nhất một chữ.”  Một số công thức tổ hợp  Chỉnh hợp  Hoán vị  Hoán vị trên đường tròn

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Suy luận và kiểm chứng chương trình - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Suy luận và kiểm chứng chương trình - Bùi Thị Thủy

  Điều cần nhất cho người học CNTT là tư duy chính xác phải được hình thành ngay từ đầu.  Mục tiêu của chương là cung cấp  Những suy luận đúng đắn  Những công cụ xây dựng nên các suy luận đó  Làm thế nào để kiếm chứng 1 chương trình máy tính?  Thử với dữ liệu có sẵn?  Tính đúng đắn chỉ có thể bảo đảm được bằng chứng minh nó luôn tạo ra...

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đại số Boole và cấu trúc mạch logic - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đại số Boole và cấu trúc mạch logic - Bùi Thị Thủy

  Giúp tính toán các biểu thứ logic trên bảng giá trị chân lý 0 và 1 cho ra đời một ngành toán học mới là đại số Boole.  Biểu thức Boole và hàm Boole  Xác định biểu thức Boole của hàm Boole  Sơ đồ mạch logic

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Thuật toán - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Thuật toán - Bùi Thị Thủy

  Thuật toán (algorithm) là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tin học.  Khái niệm thuật toán  Các đặc trưng của thuật toán  Phương pháp nào để biểu diễn thuật toán?  Mô tả từng bước  Sơ đồ khối  Ngôn ngữ giả mã

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Bùi Thị Thủy

  Dự lớp: Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% số giờ trên lớp, tham gia thảo luận nhóm theo số tiết qui định.  Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập ở lớp, bài tập về nhà.  Tự học: Nghiên cứu tài liệu để nắm vững lý thuyết, tích cực tham gia thảo luận.  Dự lớp, thảo luận, thi giữa kỳ: 40%  Thi cuối học kỳ: 60%

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ bài toán tự luận - Chủ đề: Thể tích khối đa diện - Trương Vũ Minh TriếtXây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ bài toán tự luận - Chủ đề: Thể tích khối đa diện - Trương Vũ Minh Triết

  Câu 1: Cho các phát biểu sau đây về hình chóp tứ giác đều: I. Hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau. II. Hình chóp có đáy là hình vuông. III. Hình chóp có tất cả các góc tạo bởi các cạnh bên và mặt đáy bằng nhau. IV. Hình chóp có tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy bằng nhau. V. Hình chóp có hình chiếu của đỉnh trùng với tâm của mặt...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng mạng neural nhân tạo bù sai số phi hình học cho tay máy robotỨng dụng mạng neural nhân tạo bù sai số phi hình học cho tay máy robot

  Bài báo này trình bày phƣơng pháp bù sai số phi hình học (hay còn gọi phi tuyến) sử dụng mạng neural nhân tạo (ANN). Trƣớc tiên tham số hình học đƣợc mô hình và nhận diện bằng phƣơng pháp nhận diện tham số có sử dụng mô hình toán của tay máy robot, sau đó sai số phi hình học đƣợc bù bằng mạng ANN. Mạng ANN đƣợc dùng cho bù sai số vị trí còn lại ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0