• Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hệ tư tưởng chính trịTư tưởng Hồ Chí Minh - Hệ tư tưởng chính trị

  - Tán thành Đề án này đề cập đến hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, bao gồm đảng bộ, chi bộ cơ sở, chính quyền (hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân), các tổ chức chính trị - xã hội. Còn các cơ quan, doanh nghiệp. cũng là đơn vị cơ sở, nhưng không thuộc phạm vi Đề án. Nội dung Đề án cần đề cập đầy đủ và sâu hơn về hệ thống chính trị ở phườn...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 2

 • Tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của Hồ Chí MinhTư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước là một tài sản quý giá trong di sản cách mạng của Người. Nó chứa đựng những giá trị to lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam nói chung, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng. Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã lĩnh hội những nội dung cốt l...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng tư tưởng đó trong việc học tập của sinh viênĐề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng tư tưởng đó trong việc học tập của sinh viên

  Có rất nhiều đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh được nhắc đến trong nhiều tài liệu song có một vấn đề ít khi được nhắc đến trong Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng đáng quan tâm đó là “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng tư tưởng đó trong việc học tập của sinh viên”. Cuộc đời của Bác là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập để h...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 3730 | Lượt tải: 5

 • Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, liên hệ bản thânPhân tích quan điểm Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, liên hệ bản thân

  Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, được tổ chức UNESCO công nhận hai danh hiệu: Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn một lòng vì dân, vì nước, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức quý giá mà Ng...

  doc11 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 3706 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dânTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Khát vọng và lý tưởng ấy ...

  doc28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 3125 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà NộiĐề tài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Bước vào thời kỳ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng ...

  doc23 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 3355 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Quan điểm đạo đức Hồ Chí MinhTiểu luận Quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh

  Giả như con người không có nền đạo đức thì thế giới này sẽ ra sao? Nếu vậy ắt hẳn con người sẽ không tồn tại. Đạo đức là để hướng dẫn những hành vi của mình, nếu con người không có đạo đức thì con người cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác vậy, không hơn không kém. Con người khác với con vật là ở chỗ, con người có tình yêu thương được thể hiện tr...

  doc29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mớiTiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

  Con người là vốn quý nhất và là đại diện cho quốc gia dân tộc trong mọi thời đia, thể hiện tư duy, trí tuệ của xã hội, và là nhân tố đặc biệt quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước trên con đường xây dựng XHCN ở nước ta hiện nay với phương châm “Hòa bình, thống nhất, hợp tác cùng phát triển”.

  ppt19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 4633 | Lượt tải: 5

 • Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây: Con đường cứu nướcNguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây: Con đường cứu nước

  Cuộc cách mạng tháng mười nga thành công là tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc bị áp bức bóc lột và “mở ra trước mắt thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc .và nó còn gắn kết các dân tộc các dân tộc thuộc địa trên thế giới lại với nhau và kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

  ppt27 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 11513 | Lượt tải: 4

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốcQuan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc

  Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội cótính lịch sửđó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các giai cấp nhànước hoặc liên minh giữa các nước nhằm đạt mục đích chính trị nhất định. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì chiến tranh là kết quả của những quan hệ giữa người với người trong xã hội. Nhưng nó không phải là những mối qu...

  pdf32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 11878 | Lượt tải: 1