• Bài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi NgaBài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi Nga

  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU VỀ LÔGIC MỆNH ĐỀ , TẬP HỢP, ÁNH XẠ Những vấn đề được trình bày trong chương này có thể xem như những yếu tố cơ bản, rất cần thiết cho học viên trong việc học tập các môn toán cao cấp nói chung và học phần toán cao cấp 2 nói riêng. Trong chương này ở phần đại cương về lôgic mệnh đề toán, tập hợp, chúng tôi chỉ trình bày những v...

  pdf148 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - Phan Bá TrìnhBài giảng Giải tích 2 - Phan Bá Trình

  CHƯƠNG 1. TÍCH PHÂN BỘI BÀI 1: TÍCH PHÂN HAI LỚP (TÍCH PHÂN KÉP HAY TÍCH PHÂN BỘI HAI) 1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN HAI LỚP 1.1.1.1 Bài toán dẫn đến tích phân hai lớp Xét một vật thể hình trụ được giới hạn bởi mặt phẳng Oxy chứa miền đóng D, bị chặn biên L; mặt trụ có đường sinh song song với Oz tựa trên L; mặt cong z  f (x, y) trong đó f (...

  pdf103 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Nguyễn Hải ĐăngBài giảng Toán kinh tế - Nguyễn Hải Đăng

  Chương 1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1.1. Mở đầu 1.1.1.Khái niệm về toán kinh tế : - Toán kinh tế hay còn gọi là Kinh tế toán học là một phân ngành của Kinh tế học nghiên cứu việc áp dụng toán học và phát triển các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề Kinh tế học. - Quy hoạch tuyến tính ( linear programming _ LP) là bài toán tối ưu h...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân - Nguyễn Văn TiênTài liệu giảng dạy môn Vi tích phân - Nguyễn Văn Tiên

  Chƣơng 1 ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN ------- 1.1. Hàm số 1.1.1. Khái niệm hàm số Cho D  . Ánh xạ f : D   được gọi là một hàm số xác định trên D Tập D gọi là miền xác định của f. T f x x D    ( )  gọi là miền giá trị của f. G x f x x D    , ( )  gọi là đồ thị của hàm số. Ví dụ: Hàm số Tập xác định D   , tập giá trị...

  pdf114 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2 - Nguyễn Văn TiênTài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2 - Nguyễn Văn Tiên

  * Định nghĩa: Gọi S là tập con của n và M0 n :  Điểm M0 được gọi là điểm trong của S nếu tồn tại lân cận Nε của M0 sao cho M N S 0   ε . Tập S được gọi là mở nếu mọi điểm của nó điều là điểm trong.  Điểm M0 được gọi là điểm biên của S nếu với mọi lân cận Nε của M0 đều vừa chứa những điểm thuộc S, vừa chứa những điểm không thuộc S, tức là...

  pdf114 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1 - Trần Thiện KhảiTài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1 - Trần Thiện Khải

  Chương 1: GIỚI HẠN CỦA DẠY SỐ VÀ HÀM SỐ Bài 1: CÁC TRưỜNG SỐ  Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: - Nắm vững các kiến thức cơ bản về tập các số và các phép tính về số phức. - Hiểu kỹ các kiến thức đó, làm thành thạo với các phép toán về số phức, biết sử dụng dạng lượng giác của số phức. 1.1. Tập các số Tập số tự nh...

  pdf136 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2 - Trần Thiện KhảiTài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2 - Trần Thiện Khải

  CHƢƠNG 1: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số là sự mở rộng một cách tự nhiên và cần thiết của phép tính vi phân hàm số một biến số. Các bài toán thực tế thƣờng xuất hiện sự phụ thuộc một biến số vào hai biến số hoặc nhiều hơn, chẳng hạn nhiệt độ T của một chất lỏng biến đổi theo độ sâu z và thời gian t theo ...

  pdf105 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Vũ Khắc BảyBài giảng Toán cao cấp - Vũ Khắc Bảy

  Các khoảng vô hạn : - Khoảng (a ,  ) - là tập các giá trị thực x sao cho a < x - Khoảng [a ,   ) - là tập các giá trị thực x sao cho a  x - Khoảng (  , a ) - là tập các giá trị thực x sao cho x < a - Khoảng (  , a ] - là tập các giá trị thực x sao cho x  a - Khoảng (  ,  ) - là tập các giá trị thực x  Lân cận điểm : cho một số ...

  pdf136 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Sai số - Hà Thị Ngọc YếnBài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Sai số - Hà Thị Ngọc Yến

  Chữ số đáng tin • Số thực viết trong hệ cơ số thập phân: • Chữ số có nghĩa: các chữ số kể từ chữ số khác 0 đầu tiên từ bên trái • Chữ số đáng tin: là chữ số đáng tin

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Phương pháp chia đôi giải phương trình f(x)=0 - Hà Thị Ngọc YếnBài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Phương pháp chia đôi giải phương trình f(x)=0 - Hà Thị Ngọc Yến

  Khoảng cách li nghiệm • Định nghĩa: Khoảng (a,b) được gọi là khoảng cách li nghiệm của phương trình f(x)=0 nếu trong khoảng (a,b) có đúng một nghiệm của phương trình. • Định lý: Nếu f(x) liên tục và đơn điệu trên (a,b) và f(a),f(b) trái dấu thì (a,b) là khoảng cách li nghiệm của phương trình f(x)=0.

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0