• Bài giảng Toán thống kê cho khoa học xã hội - Nguyễn Thị Vân HòaBài giảng Toán thống kê cho khoa học xã hội - Nguyễn Thị Vân Hòa

  Chƣơng 1 ĐẠI CƢƠNG VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT 1.1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.1.1. Ý nghĩa của xác suất Vì khái niệm xác suất giữ vai trò quan trọng trong lý thuyết và ứng dụng của thống kê nên chúng ta phải trang bị những hiểu biết đầy đủ về xác suất trước khi nghiên cứu những chi tiết có tính kỹ thuật của thống kê. Các trò chơi có tính ma...

  pdf96 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng - Nguyễn Huy HoàngGiáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng - Nguyễn Huy Hoàng

  Chương 1 BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mục tiêu chương 1 Chương này giúp sinh viên: - Phân biệt được sự kiện ngẫu nhiên (đối tượng môn xác suất) và sự kiện tất định (đối tượng của vật lý và hóa học). Nắm được các khái niệm về phép thử, không...

  pdf121 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên đại họcVận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên đại học

  Xác suất và Thống kê được ứng dụng rộng rãi ở hầu hết các lĩnh vực như Kinh tế, Xã hội, Y Dược, Khoa học kĩ thuật. Tuy nhiên, học phần Xác suất và Thống kê được giảng dạy ở đại học là một trong những học phần khó, sinh viên dễ nhầm lẫn và thường mắc phải sai lầm khi giải quyết các dạng bài toán về Xác suất và Thống kê. Bài viết đưa ra một phươn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện khả năng thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học ngành Y thông qua môn học Xác suất Thống kêRèn luyện khả năng thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học ngành Y thông qua môn học Xác suất Thống kê

  Với mục đích rèn luyện phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học ngành Y trong dạy học Xác suất Thống kê, bài viết đề xuất 2 quy trình sau: 1/ Quy trình thu thập, xử lí và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học; 2/ Quy trình thiết kế hoạt động thực hành thu thập, xử lí và phân tích số liệu nhằm phát triển năng lực nghiê...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Lê Xuân LýBài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Lê Xuân Lý

  (Bản scan) Quy tắc cộng Ví dụ 1 Có 2 loại phương tiện để sinh viên đi học: phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng Phương tiện cá nhân: xe đạp, xe máy, xe hơi, Phương tiện công cộng: bus, taxi, xe ôm, xích lô, Có bao nhiêu cách sinh viên có thể đi học? (sv chỉ chọn một trong các loại trên, không đi bộ hoặc bồ chở).

  pdf115 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang KhoáiBài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái

  Chƣơng 1 BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ PHÉP TÍNH XÁC SUẤT 1.1. Các khái niệm mở đầu 1.1.1. Phép thử ngẫu nhiên Phép thử ngẫu nhiên (hay gọi tắt là phép thử) là một hành động hay một thí nghiệm hoặc một quan sát mà kết quả của nó không thể dự báo trƣớc đƣợc. Ví dụ 1:  Một vật đƣợc thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất;  Mặt trời mọc ở hƣớng Đ...

  pdf150 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0

 • Bài tập tham khảo Xác suất thống kêBài tập tham khảo Xác suất thống kê

  (Bản scan) Chương 1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất 1.1 Quan hệ và phép toán của các sự kiện. Giải tích kết hợp Bài tập 1.1. Một hộp có 10 quả cầu cùng kích cỡ được đánh số từ 0 đến 9. Từ hộp người ta lấy ngẫu nhiên 1 quả ra và ghi lại số của quả đó, sau đó trả lại vào trong hộp. Làm như vậy 5 lần ta thu được một dãy số có 5 chữ số. ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Trần Việt AnhBài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Trần Việt Anh

  Bài 1: Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn nhưng ta chưa biết kỳ Vọng IF(X)= A của X, ta đưa ra giả thuyết thống kê Ho : A = 0. Trường hợp 1: Biết phương sai ID(X) = 0 hay biết độ lệch tiêu chuẩn ơ(X) = 0

  pdf72 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Ước lượng tham số của ngẫu nhiên - Trần Việt AnhBài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Ước lượng tham số của ngẫu nhiên - Trần Việt Anh

  Bài 1: Ước lượng khoảng cho kỳ vọng của biến ngẫu nhiên 1) Tổng thể và mẫu • Tổng thể là tập hợp các phần tử cùng mang một dấu hiệu nào đó, dấu hiệu này phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu. • Từ tổng thể lấy ra 1 phần tử, khi đó n phần tử này lập nên một mẫu. Mẫu này có kích thước là n.

  pdf66 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất - Trần Việt AnhBài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất - Trần Việt Anh

  Bài 1: Phép thử ngẫu nhiên, biến cố 1) Phép thử ngẫu nhiên • Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một quan sát nào đó mà ta biết tất cả các kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên | ta không biết kết quả nào sẽ xảy ra. Bài 1: Phép thử ngẫu nhiên, biến cố 1) Phép thử ngẫu nhiên • Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một quan sát nào đó mà ta biết...

  pdf256 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0