• Đề tài Vai trò tri thức khoa học lại có quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamĐề tài Vai trò tri thức khoa học lại có quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  Tri thức là một yếu tốđặc trưng quan trọng của ý thức con người. Cùng với xúc cảm, tri thức của con người về tự nhiên, về xã hội đã tạo nên ý thức, ý thức theo nhận xét của Các Mác và Ph.Ăngghen trong "hệ tư tưởng Đức" ngay từđầu là sản phẩm của xã hội và vẫn là như vậy chừng nào con người còn tồn tại. Xét về nguồn gốc, tri thức bắt nguồn từ trong...

  doc9 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao độngĐề tài Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động

  Do nhu cầu bức thiết hiện nay, hoạt động sản xuất,kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý đặc biệt là biện pháp kinh tế. Một trong những biện pháp kinh tế là vấn đề tiền lương, tiền thưởng. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người đều vì lợi ích kinh tế. Vì tiền ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thuyết pháp trị của hàn phi tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayĐề tài Thuyết pháp trị của hàn phi tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Hơn 15 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta phải tiếp ...

  doc5 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2538 | Lượt tải: 3

 • Thưc trạng phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nayThưc trạng phát triển kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi làđối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đã...

  doc23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 0

 • Giao thông đường bộ ở Hà Nội - Thực trạng và giải phápGiao thông đường bộ ở Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

  Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong chương trình chào buổi sáng lúc 6h, sau trang tin tức là đến bản tin an toàn giao thông. Chúng t...

  doc10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quảMối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

  hàng vạn người. Nó đã và đang trở thành một vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển. Hiện nay mặc dù chính phủ đã đầu tư và đề ra nhiều hướng giải quyết song dường như vẫn chưa có sự thay đổi gì nhiều. Giao thông đô thị không chỉ đơn ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lýĐề tài Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự p...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1146 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chấtĐề tài Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

  Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng vô tận, là không có giới hạn, nó tồn tại giữa vô lượng các hình thức khác nhau, có thể là những t...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt NamĐề tài Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình th...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nướcĐề tài Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

  "Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ tị...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 0