• Đặc điểm, giá trị và hạn chế của triết học chính trị MachiavelliĐặc điểm, giá trị và hạn chế của triết học chính trị Machiavelli

  Niccolò Machiavelli là triết gia vĩ đại nhất thời Phục hưng, ông được xem là cha đẻ của khoa học chính trị hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết Machiavelli qua quyển sách nổi tiếng nhất - Quân vương - của ông chứ ít có người chịu khó đọc tác phẩm đồ sộ và quan trọng nhất - Luận bàn về mười quyển sử đầu tiên của Tito Livio - của ông. Đó là ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 0

 • Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu Nho giáoTiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu Nho giáo

  Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Hượu (1926-1995) là người mở đường nghiên cứu Nho giáo và xác định những ảnh hưởng Nho giáo trong xã hội Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX. Lấy Nho giáo làm hệ qui chiếu, Trần Đình Hượu đã khảo sát từ các tác gia cụ thể, điển hình, đến các chủ điểm có tính khái quát cao như vấn đề phân kỳ văn học sử, ảnh ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0

 • Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và HobbesQuan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

  Niccolò Machiavelli và Thomas Hobbes là hai triết gia lớn phương Tây có quan niệm giống nhau về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền. Nói chính xác hơn, Thomas Hobbes là người kế thừa tư tưởng của Niccolò Machiavelli mặc dù không thấy Hobbes trích dẫn hay nhắc gì đến tên nhà triết học chính trị lớn nhất thời Phục hưng này trong c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 0

 • Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dụcTriết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

  Triết học giáo dục là cơ sở để xây dựng hay đổi mới giáo dục của một quốc gia. Bài viết điểm lại lịch sử hình thành phát triển của giáo dục học và triết học giáo dục trên thế giới. Qua đó rút ra được những vấn đề đáng suy ngẫm trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam.

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

 • Từ quan điểm của Louis Wirth nhìn về lối sống của người dân thành phố Hồ Chí MinhTừ quan điểm của Louis Wirth nhìn về lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh

  Với bài tiểu luận Urbanism as a Way of Life, Louis Wirth, một thành viên trong trường phái Chicago nổi tiếng vào nửa đầu thế kỷ XX, đã nêu lên các đặc trưng về lối sống đô thị như một sự tương phản với lối sống nông thôn trên nhiều khía cạnh cơ bản từ chính các nghiên cứu thực tế tại thành phố Chicago. Bài viết này đối chiếu và chỉ ra những mức...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0

 • Bốn thế hệ nhân học nghiên cứu về nông dân MalayBốn thế hệ nhân học nghiên cứu về nông dân Malay

  Đã có một sự quan tâm liên tục của nhân học đối với nông dân Malay trong suốt 70 năm qua, tạo ra khối tài liệu lý thuyết và thực nghiệm phong phú. Bài viết trình bày một phả hệ học về sản xuất tri thức kéo dài suốt bốn thế hệ các nhà nhân học. Hai thế hệ đầu chủ yếu là các nhà nhân học phương Tây – trước hết là Raymond Firth và Michael Swift – ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0

 • Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel Von PufendorfMột số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel Von Pufendorf

  Là nhà triết học, luật gia và nhà sử học nổi tiếng trong giai đoạn đầu của thời kỳ khai sáng Đức (1690 - 1720), Samuel von Pufendorf (1632 - 1694) đã để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng có giá trị, trong đó có tư tưởng pháp quyền của ông. Với việc xuất phát từ bản tính tự nhiên của con người để lập luận cho luật tự nhiên, quyền tự nhiên của con...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin - Đinh HuyĐề cương ôn tập Môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin - Đinh Huy

  Câu 1: Phân tích nội dung mối liên hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Liên hệ thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Câu 2: Nội dung quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ với quá trình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Câu 3 : Tại sao nói thời kỳ q...

  doc20 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 1

 • Trắc nghiệm nguyên lí Mác - LêninTrắc nghiệm nguyên lí Mác - Lênin

  A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesney c. Tomas Mun d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính t...

  doc53 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa họcChủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

  1. Hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan 2. Lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật 3. Nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng 4. Vai trò, phương pháp luận của thế giới quan duy vật biện chứng trong nghiên cứu kinh tế

  pdf55 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 0