• Đề tài Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hộiĐề tài Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

  Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin). Tác động của ý thức xã hội đối với con người là vô cùng to l...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1382 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thựcXây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực

  Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng nhất là những nơi tập trung đông dân cư như tai địa bàn Hà Nội. Và giao thông đô thị đã trở thành một chủ đề nóng bỏng của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Việc công ty vận tải Hà Nội đưa các tuyến xe buýt vào hoạt động đã trở thành một tất yếu khách quan, đáp ứng được n...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt NamXây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Kinh tế thị trường phát triển từ sơ khai đến hiện đại là một công trình sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất và trao đổi ,đó là trình độ văn minh mà nhân loại đãđạt được.Kinh tế thị trường bao giờ cũng tồn tại dưới một thể chế chính trị ,một chếđộ chính trị .Nhờ sử dụng triệt để ,chủ nghĩa tư bản đãđạt được những thành tựu về kinh tế – ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 3

 • Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt NamVai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam

  Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Bản thân hoạt động kinh doanh, dưới mỗi hình thức là một hoạ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thứVận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thứ

  Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của c...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2043 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTOĐồ án Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO

  Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã kíđược quyết định gia nhập WTO và chính thức trở thành viên của tổ chức này vào ngày 7 tháng 12 năm 2006. Trong bối cảch đó, Nền kinh tế nước ta đang đứng trước những vân hội lớn nhưng đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức trong đó hoạt động kinh doanh bán lẻđược đánh gi...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nayVận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Nước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây. Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác –Lêni...

  docx26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trườngĐề tài Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

  Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt đượ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - Xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nayĐề tài Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - Xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

  Môn ” Triết học Mác - LêNin ” có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu được cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài ” Tiểu luận Triết học ” cũng hẳn không nằm ngoài mục đích giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu, rộng hơn về môn học này. Muốn vậy mỗi người phải tự tìm tòi, tra khảo các tài liệu, sách báo để phục vụ cho công việc của mình.Và...

  doc26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – Bóng đèn rạng đôngĐề tài Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – Bóng đèn rạng đông

  Trong suốt chiều dài của nước ta – Việt Nam đã trải qua các Phương thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, Phong kiến, phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa”. Những Phương thức sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một Phương thức sản x...

  doc11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 0