• Quán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trậnQuán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trận

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Văn hoá là một mặt trận”. Tư tưởng ấy của Người là hiện thân những khát vọng của cả dân tộc ta trong việc khẳng định bản sắc của mình. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, theo tinh thần ấy, Đảng, Nhà nước ta đã có chính sách và những quyết sách liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hoá mới, bảo tồ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0

 • Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin (phần: Triết học Mác – Lênin)Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin (phần: Triết học Mác – Lênin)

  1. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm nào? a. Duy vật. b. Duy tâm chủ quan. c. Duy tâm. d. Nhị nguyên. 2. Ý thức, cảm giác con người sinh ra và quyết định sự tồn tại của các sự vật. Quan điểm này mang tính chất gì? a. Duy tâm chủ quan. b. Duy tâm. c. Duy tâm khách quan. d. Duy vật. 3. Ý thức, ý ...

  docx50 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 7804 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Lý luận về nhà nướcTriết học - Lý luận về nhà nước

  I - QUAN ĐIỂM TRƯỚC MÁC . THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI CÁC HỌC THUYẾT TRƯỚC MÁC . . . THUYẾT THẦN HỌC THUYẾT GIA TRƯỞNG

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 757 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Triết học (dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)Giáo trình Triết học (dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)

  Chương 1 KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC 1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học a) Triết học và đối tượng của triết học - Quan niệm về triết học Triết học ra đời vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỷ thứ VI (tr. CN) và đã đạt được thành tựu rực rỡ trong các nền triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại. Theo gốc Hán tự, thuật ngữ “triết” được có ...

  doc518 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 10

 • Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninĐề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Môn học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu trúc thành 2 học phần. Học phần I: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm chương Mở đầu, chương 1, 2 và 3. Thời gian học 60 tiết (4 đơn vị học trình). Học phần II: Học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ ng...

  doc27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 1

 • Đề cương bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩaĐề cương bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  PHẦN THỨ HAI: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CHƯƠNG I: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá. a. Khái niệm sản xuất hàng hoá - Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm sản xu...

  doc69 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Triết HọcBài giảng môn Triết Học

  Chương I: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI I.Khái niệm triết học và đối tương nghiên cứu của triết học 1. Khái niệm triết học Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Qu...

  pdf78 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hộiĐề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hội

  Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan h...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 7026 | Lượt tải: 10

 • Ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hộiÝ thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội

  Ở mọi thời đại thì triết học luôn có một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó làm cho con người hiểu về thế giới; về vai trò, vị trí của con người trong thế giới ấy. Ngày nay có nhiều vấn đề mà con người đề cập đến trong triết học. Một trong số đó là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, đặc biệt ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so vớ...

  docx17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 3343 | Lượt tải: 1

 • Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hộiÝ thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội

  Bước vào thế kỷ mới, một câu hỏi lớn đang nổi cộm trong tư duy chính trị là: Thế giới sẽ sống như thế nào với nước Mỹ lên ngôi đế chế và nước Mỹ sẽ hành sử thế nào với phần còn lại của thế giới. Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực < chính trị - kinh tế - văn hoá - nghệ thuật - tôn giáo.> dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 5