• Luận văn Đặc trưng truyện ngắn Nguyễn Huy ThiệpLuận văn Đặc trưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

  Từ khi ra đời cho đến nay, truyện ngắn đã có những bước phát triển đáng kể, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và tạo dựng được một vịtrí vững chắc bên cạnh các thểloại văn học khác. Gọn, cơ động, dễdàng công bốtrên báo chí, khởi đi từmột tình huống, một khoảnh khắc mà có thểhé lộcảmột sốphận, một tính cách của một con người cùng một trạ...

  pdf111 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 7442 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Khảo sát một số câu tục ngữ có nhiều cách hiểuĐề tài Khảo sát một số câu tục ngữ có nhiều cách hiểu

  Ngày nay, mọi người đều công nhận rằng TN được sáng tạo ra nhằm mục đích tổng kết và phổbiến những kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm lịch sử- xã hội của nhân dân lao động. Những kinh nghiệm nhưthếngày càng được bổsung, bồi đắp, thêm đa dạng, phong phú theo thời gian, không gian. Và đến bây giờ, có thểnói chúng ta đã có cảmột kho tàng TN - k...

  pdf159 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2840 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nguyễn du và con đường hoạn lộ qua thơ chữ hánĐề tài Nguyễn du và con đường hoạn lộ qua thơ chữ hán

  Nguyễn Du đã từng viết: Bất thiệp HồNam đạo, An tri Tương Thủy thâm? Bất độc Hoài sa phú An thức Khuất Nguyên tâm? Khuất Nguyên tâm, Tương Giang thủy, Thiên thu vạn thu thanh kiến để. (Biện Giả) (Không đi qua HồNam Sao biết nước sông Tương sâu? Không đọc bài phú Hoài Sa, Sao biết được lòng Khuất Nguyên? Lòng Khuất Nguyên và ...

  pdf111 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây NguyênĐề tài Vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây Nguyên

  Ngôn ngữ đó làchìa khoá để chúng ta tiếp cận đ-ợc với thế giới xung quanh. Vì thế, sự khác biệt về ngôn ngữ sẽ dẫn đến những khó khăn cơ bản trong việc giao tiếp. Việt Nam làmột quốc gia có rất nhiều thành phần dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc đều mang một nét văn hoá riêng vàđặc biệt là sử dụng ngôn ngữ riêng biệt. Trong một quốc gia sự đa dạ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Tìm hiểu chất lượng tích hợp trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 trung học cơ sởLuận văn Tìm hiểu chất lượng tích hợp trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 trung học cơ sở

  Hiện nay, tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường ở nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê của UNESCO, từ năm 1960 đến 1974 trên thế giới đã có 208 chương trình môn khoa h ọc thể hiện những quan điểm tích hợp ở những mức độ khác nhau từ liên môn, kết hợp đến tích hợp hoàn ...

  pdf128 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 3121 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thiết kế giờ học tác phẩm “Chí phèo” theo hướng đối thoạiLuận văn Thiết kế giờ học tác phẩm “Chí phèo” theo hướng đối thoại

  Trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010”, Đảng ta đã xác định: “Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục, chuyển từviệc tiếp nhận tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tưduy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tựthu nhận thông tin một cách hệthống và có tưduy ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2795 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phương pháp khai thác các kiến thức lý học trong đọc – Hiểu văn bản văn học lớp 11Luận văn Phương pháp khai thác các kiến thức lý học trong đọc – Hiểu văn bản văn học lớp 11

  Định nghĩa về Lý luận văn học, Từ điển bách khoatập II viết : “Lý luận văn học là hệ thống những quan điểm và lập luận chỉ ra cội nguồn, bản chất, chức năng và sự phát triển của văn học trong đời sống xã hội, nói một cách cụ thể, lý luận văn học nghiên cứu quan điểm, nguyên lý và nguyên tắc sáng tạo, phương pháp biểu hiện, miêu tả, đánh giá, ...

  pdf102 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tiền và tình trong tiểu thuyết Hônôrê Đơban - DắcLuận văn Tiền và tình trong tiểu thuyết Hônôrê Đơban - Dắc

  Noùi ñeán neàn vaên hoïc Phaùp nöûa ñaàu theá kæ XIX, ngöôøi ñoïc chuùng ta khoâng theå khoâng nhaéc ñeán Hoânoâreâ ÑôBan- daéc, baäc thaày cuûa chuû nghóa hieän thöïc. Tuy khoâng ñoaït giaûi Nobel vaø chöa moät laàn vöôït quaù hai laù phieáu bình baàu vaøo vieän haøn laâm vaên hoïc Phaùp, nhöng neàn vaên hoïc nhaân loaïi khoâng theå phuû n...

  pdf118 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Lá số tiền định của kim lăng thập nhị kim thoa trong Hồng Lâu MộngLuận văn Lá số tiền định của kim lăng thập nhị kim thoa trong Hồng Lâu Mộng

  Tào Tuyết Cần sáng tác Hồng lâu mộngkhông nhằm mục đích tạo dấu ấn riêng trên bức tường của sựlãng quên. Nhưng từkhi tác phẩm ra đời và chịu sựthửthách của thời gian, đến nay kiệt tác này đã chứng tỏ được mình là viên đá nặng nhất trong tòa lâu đài văn học của đất nước Trung Hoa chứkhông phải là viên đá vô dụng không đủtài vá trời phải nằm ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2983 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Hiện thực trong tác phẩm tiêu biểu của Mark TwainLuận văn Hiện thực trong tác phẩm tiêu biểu của Mark Twain

  Trước hết có thể thấy vị trí của MarkTwain (1835 ư 1910) ư bút danh của Samuel Langhorn Clemens trên văn đàn thế giới nói chung vànước Mỹ nói riêng là hết sức quan trọng. William Dean Howells, một tiểu thuyếtgia cừ khôi đã không ngần ngại nhận xét trên tờ nguyệt san Atlantic nhưthế này: "Mark Twain làmột thiên tài trác tuyệt, người hoàn toàn...

  pdf123 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 1