• Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)

  6. Xét từ tính giai cấp, sự ra đời của nhà nước nhằm: c/ Bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị. 7. Nhà nước ra đời xuất phát từ nhu cầu: a/ Quản lý các công việc chung của xã hội. 8. Quyền lực trong xã hội công xã thị tộc và quyền lực của nhà nước khác nhau ở: b/ Nguồn gốc, tính chất và mục đích của quyền lực. ↵ 2. Tính giai cấp c...

  docx23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Triết học Mác-Lênin 2 - Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóaBài giảng môn Triết học Mác-Lênin 2 - Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa

  2.1/ Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. 2.2/ Trình bày ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay 2.3/ Cho biết những biện pháp của nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. - Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi,...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn môn Triết học Mác-Lênin - Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học ấn độ thời kỳ phong kiếnBài tập lớn môn Triết học Mác-Lênin - Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học ấn độ thời kỳ phong kiến

  Ở Ấn Độ, công xã nông thôn và chế độ quốc hữu hóa ruộng đất tồn tại rất dai dẳng. Đó là hai đặc điểm lớn nhất, cùng với điều kiện thiên nhiên rất đa dạng và phức tạp đã ảnh hưởng tới toàn bộ các mặt của đời sống kinh tế, xã hội của Ấn Độ cổ đại. Từ hai đặc điểm trên đã tạo nên các bước phát triển lịch sử của xã hội Ấn Độ thời cổ không được mạch lạc...

  docx19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 1

 • Bài tập Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin I - Nhóm 3: Ví dụ về sáng tạo trong cuộc sống & biện pháp nâng cao tính sáng tạo trong học tậpBài tập Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin I - Nhóm 3: Ví dụ về sáng tạo trong cuộc sống & biện pháp nâng cao tính sáng tạo trong học tập

  Sáng tạo là gì? Là hoạt động tạo ra bất cứ cái gì có đồng thời tính mới và tính ích lợi nhưng trong phạm vi áp dụng cụ thể Máy gặt đập Phiên bản đầu tiên 1834 bởi Hiram Moore Con ngựa, la và bò => đơn giản & cơ bản Kết hợp được ít nhất là ba hoạt động riêng biệt: gặt hái, đập, sàng lọc Hoạt động NN diễn ra trơn tru, đạt năng suất cao hơn, tiế...

  pptx17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn thi Môn: Triết học Mác - Lênin - 6 câu có đáp ánĐề cương ôn thi Môn: Triết học Mác - Lênin - 6 câu có đáp án

  Câu 1: Thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện? Câu 2: Cơ sở lý luận, yêu cầu của quan điểm khách quan. Ý nghĩa của nó đối với việc khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí. Liên hệ công tác bản thân? Câu 3: Thực chất của sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa đối với việc ngăn ngừa khắc phục bệnh ki...

  doc16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1388 | Lượt tải: 2

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viênChủ nghĩa Mác – Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên

  Sinh viên là đối tượng năng động, nhiệt tình và có tri thức, họ đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn phát triển nền kinh tế tri thức, trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Để phát huy hơn nữa phẩm chất tốt đẹp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với xã hội, giáo dục một thế giới quan thực sự khoa học cho sinh viên. Bài viết...

  pdf7 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0

 • Chú giải học với việc phát hiện một số nhầm lẫn trong cách hiểu và giải thích các văn bản triết học kinh điểnChú giải học với việc phát hiện một số nhầm lẫn trong cách hiểu và giải thích các văn bản triết học kinh điển

  Các văn bản kinh điển triết học ra đời trong những điều kiện lịch sử nhất định và cách chúng ta một thời gian khá dài, do đó thường được hiểu và vận dụng sai lệch, đã gây ra nhiều tác hại không nhỏ. Vậy làm thế nào để hiểu đúng thực chất ý nghĩa của tư tưởng của các văn bản kinh điển? Chú giải học (hay thông diễn học ư hermeneutics) đã nghiên c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết họcCâu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học

  Câu 4. Phân tích sự phát triển của các tư tưởng triết học trong lịch sử phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu thực tiễn? Câu 5: Phân tích và chứng minh sự hình thành và phát triển của tư tưởng triết học trong lịch sử phụ thuộc các tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp quyền, tôn giáo nghệ thuật ? Câu 6: Phân tích sự hình thành và phát t...

  docx67 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Triết học - Khái quát sự hình thành và phát triển của triết học Mác - Lê – ninBài giảng môn Triết học - Khái quát sự hình thành và phát triển của triết học Mác - Lê – nin

  Vào những năm 30, 40 thế kỷ XIX, phương thức sản xuất TBCN đã khẳng định được tính ưu việt, hơn hẳn so với phương thức sản xuất phòng kiến. như các nhà kinh điển của cn Mác đã khẳng định rằng “CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ra đời chỉ trong vòng 50 năm đã tạo ra một khối lượng sản phẩm trong xã hội bằng nhiều thế kỷ trước đó (cổ đại). Các nhà kinh điển của chủ n...

  docx59 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 1

 • Hoạt động văn hóa giải trí của cư dân trong quá trình đô thị hóa (Trường hợp phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM)Hoạt động văn hóa giải trí của cư dân trong quá trình đô thị hóa (Trường hợp phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM)

  Hoạt động văn hóa giải trí trong thời gian rảnh rỗi là một phần trong hoạt động sống của con người, chịu tác động bởi các đặc điểm nhân khẩu - xã hội của cá nhân, nhóm, cũng như điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa nhất định. Kết quả khảo sát(1) cho thấy sau thời gian gần 20 năm đô thị hóa, hoạt động văn hóa giải trí của cư dân ven đô cũ đã gia...

  pdf13 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0